Viss träning ökar skaderisken

På det stora hela så är all typ av träning positiv och något som vi behöver i vår vardag. Speciellt idag då vi inte rör oss i yrkeslivet på samma påtagliga sätt som vi en gång gjorde och detta då många av oss har stillasittande jobb. Men, det finns även faror med träning. Skaderisken är naturlig och man kan se denna inom all typ av sport, träning och motion.

Du kan drabbas av rena förslitningsskador som en följd av att du tränar för enformigt, du kan drabbas av muskulära skador som en följd av att du lyfter för tungt eller att du värmt upp för dåligt och du kan drabbas av skelettskador som en följd av exempelvis kamp. Om du boxas, brottas eller exempelvis spelar innebandy så finns en extra krydda i form av en motspelare som kommer - liksom du - att göra allt i sin makt för att förhindra dig från att vinna eller göra mål.

Du slår ut framtänderna vid innebandyn

Denna typ av motion är ofta att föredra då den ökar intensitet och får en utövare att anstränga sig lite extra. Men, som sagt - det är också där den största skaderisken finns och de värsta skadorna inträffar. Vi kan ge ett vanligt exempel på detta - och på hur viktigt det är med snabb hjälp - där vi säger att du spelar innebandy med några vänner i Stockholm. Det är ingen seriös satsning på något sätt; ni spelar för att det är roligt, för att röra på er och för att få en chans att träffas. Dock så spelar ni hårt och ju längre en match lider - desto hårdare blir tagen; ingen vill förlora.

Du är definitivt inget undantag från detta. Tvärtom - du gör allt i din makt för att vinna och vid ställningen 7-7 och scenariot sista-målet-vinner så får en motspelare en skottchans mot ert öppna mål. Utan en tanke kastar du dig ned på knä, får bollen i bröstet och förhindrar målet. Dessvärre så innebär skottrörelsen att klubban fortsätter och att den gör det i exakt den höjd du står i: klubbspetsen träffar dig rakt i munnen och två framtänder går av på mitten.

Vad göra? Tre saker: hitta tänderna, lägg dem i blöt och ring en akuttandläkare. Dina tänder kan gå att rädda.

Ring en akuttandläkare direkt

Ju snabbare du får vård desto bättre chans har du att få dina tänder tillbaka. En akuttandläkare är nästan ett måste i det här fallet och lyckligtvis så finns det sådana i Stockholm. Egentligen så handlar det om vanliga tandläkarmottagningar som erbjuder en tjänst vid namn akuttandläkare - något som innebär att man avsätter speciella tider för akuta fall och plötslig tandvärk. En tjänst som sällan finns i mindre städer och där du således har tur som bor i just Stockholm.

Det viktigaste är dock att du direkt lägger tänderna i vätska. Ta en kopp, fyll den med lite vatten och placera tanddelarna däri. Under tiden kan dina vänner ringa och boka tid samt förbereda för att köra dig så snabbt som det bara är möjligt.

Det här var ett exempel på hur man faktiskt kan råka ut för en olycka i samband med en idrottsaktivitet; men - det var även ett tydligt exempel på vilken typ av hjälp man faktiskt kan få också. Man ska inte vara rädd och man ska inte avstå från någonting roligt bara för att man är rädd att göra sig illa.

Läs om akut tandvård på http://www.akuttandläkarestockholm.net.

12 Nov 2018