Varför gör man ögonlocksplastik?

Att lägga sig under kniven för att genomgå ögonlocksplastik är ett fenomen som växer sig allt starkare både nationellt och globalt sett. Ingreppet är något de flesta genomgår för att föryngra ansiktet, i likhet med många andra typer av skönhetsingrepp, så som ansiktslyft eller botox-injektioner.

Förutom i syftet att se yngre ut, kan det också göras för att man vill se piggare ut. Har man till exempel påsar under ögonen kan patienten uppleva att han eller hon ser mindre alert ut än vad han eller hon egentligen är.

Det är dock inte bara av estetiska skäl som ögonlocksplastik genomförs, även om det med största sannolikhet är vanligast. En annan vanlig anledning är att man gör det av rent praktiska skäl, till exempel om synfältet begränas av hängande övre ögonlock.

Ett begränsat synfält kan bland annat leda till huvudvärk eller irriterade ögon.

Problem som åtgärdas

Det är främst tre symptom, som många upplever som besvärande, som kirurgen åtgärdar under ingreppet. Ett av dem är tunga och hängande ögonlock. Det här är ett både vanligt och synligt ålderstecken som många vill få bort med hjälp av ögonlocksplastik.

Ett annat är påsar under ögonen. Påsar under ögonen är precis som de hängande ögonlocken något som förknippas med åldring. Det förknippas dock också med trötthet. Genom att reducera påsarna under ögonen kan man alltså se en hel del piggare ut.

Det är inte bara de övre ögonlocken som kan uppfattas som hängiga – även de nedre kan förlora sin form och därmed ge sken av att patienten kanske ser äldre eller tröttare ut än vad han elelr hon egentligen är.

Vad gör kirurgen egentligen?

De olika besvären som patienten upplever åtgärdas (naturligtvis) på en del olika sätt. Har man tunga, hängande ögonlock, åtgärdas detta genom att kirurgen avlägsnar överskottshud genom så kallad övre ögonlocksplastik.

Är det istället påsar under ögonen som patienten upplever som ett problem är det genom förflyttning eller borttagning av fettkuddar som är åtgärden. Detta kallas för nedre ögonlocksplastik. Om de undre ögonlocken hänger åtgärdas detta genom så kallad kantusplastik. Det innebär i praktiken en åtstramning av musklerna i området.

Det finns även en del alternativa behandlingar. Den patient som upplever besävr med ögonen behöver alltså inte ty sig just till ögonlocksplastik. Ett exempel på en sådan behandling är pannlyft, som hjälper mot slapphet i ögonlocken.

Detta bör dock avgöras först efter en konsultation hos en klinik.

20 Jan 2017