Regelbunden träning motverkar åderbråck

Att röra på sig regelbundet är bra på så många sätt. Träning och motion handlar ju inte bara om att bränna fett, utan även om att bli rörligare, starkare och att må bra i både kropp och själ. Träning är som vi alla vet utmärkt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Träning och motion ökar blodcirkulationen och syreupptagningen, vilket gör att vi orkar mer och att blodet flyter lättare genom vener och artärer. Det sistnämnda är mycket viktigt eftersom en snabb tillförsel av blod till hjärtat gör oss friskare och får oss att orka mer. Åt andra hållet kan en försämrad blodcirkulation leda till komplikationer. En sådan komplikation är åderbråck.

Hur uppstår åderbråck?

Åderbråck orsakas av en kärlsjukdom som heter venös insufficiens. Enkelt förklarat så handlar de tom att venerna i benen, som leder blodet tillbaka till hjärtat, utvidgas så att klaffar som ska förhindra att blodet rinner tillbaka ner i benen inte sluter tätt. Resultatet blir att blod åker tillbaka ner och får venerna att utvidgas ännu mer. Till slut blir venen så blodfylld att den börjar slingra sig och blir synlig under huden. Det är detta vi kalla åderbråck.

Behandling mot åderbråck

Förr i tiden behandlade man åderbråck genom att helt sonika slita ut den defekta venen genom ett snitt vid ljumsken. Idag behöver man inte ta till så drastiska metoder. Modern åderbråcksbehandling sker snabbt och relativt smärtfritt, och utan att lämna några ärr efter sig. Man kan dock aldrig vara helt säker på att åderbråcken inte kommer tillbaka på ett nytt ställe på benen.

Det bästa man kan göra för att undvika att få åderbråck är att träna regelbundet och ha en god kosthållning. Övervikt och dålig motion, med dålig blodcirkulation som följd, ökar dramatiskt risken att drabbas av åderbråck. För att hjälpa venerna i benet att pumpa upp blodet krävs god fysik i hela kroppen, men framför allt i vaderna. Det är vadmusklerna som, när de drar ihop sig, pumpar blodet uppåt i venerna. När de sedan slappnar av täpps ventilerna i venerna till och hindrar blodet från att åka ner igen. Vid nästa sammandragning av vadmuskeln pressas blodet uppåt igen, och så vidare.

Åderbråcksbehandling är inte gratis

Så fungerar alltså en frisk vad, och genom att hålla din kropp i trim och motionera regelbundet hjälper du din kropp att behålla en bra blodcirkulation och slipper åderbråck på benen. Även om det går lätt att få en effektiv åderbråcksbehandling i Stockholm, så är det ett ingrepp som patienten måste betala för själv. Landstinget bekostar bara åderbråcksbehandling när den är medicinskt motiverad, och för att behandlingen ska anses vara medicinskt motiverad krävs att åderbråcken gett upphov till bensår och liknande. Så, för att slippa en onödig kostnad för en åderbråcksbehandling, träna och motionera så mycket du kan!

17 Jul 2019