Jobba som massageterapeut

En massageterapeut finns där för att behandla människor genom tryck och töjning. Som redskap använder man händerna. Den som vill arbeta som massageterapeut bör alltså tycka om att arbeta nära människor och givetvis inte ha några problem med fysisk kontakt. Problemen som folk kan behöva hjälp med är till exempel värk, smärta eller andra besvär med musklerna. Det finns dock en hel del som vill ha massage endast för avslappning, eller för att det helt enkelt är behagligt.

Förmågor en massageterapeut bör ha

Som nämnt ovan bör man tycka om att arbeta med människor och inte ha några problem med fysisk kontakt. Därutöver finns ytterligare ett par egenskaper som en god massageterapeut bör besitta. Till exempel:

  • Kunna visa empati. Att ha goda empatiska förmågor är viktigt i de flesta vårdyrken. En massageterapeut bör kunna bemöta patienter och människor på ett bra sätt i största allmänhet.
  • Kommunikation. Att kunna kommunicera är viktigt för att undvika missförstånd och för att massageterapeut och patient ska kunna känna sig trygga med varandra. Att ha en god förmåga att lyssna och förstå kunder är en förutsättning för att lyckas inom yrket.
  • Bra fysik. Arbetet som massör kan vara tungt. Förutom att ha en god fysik och vara någorlunda stark, är det viktigt att arbeta på ett ergonomiskt riktigt vis. Det innebär att man får tänka på sina arbetspositioner konstant under arbetet.

Utbildning

Många som redan arbetar som massörer väljer att vidareutbilda sig till massageterapeut. Skillnaden är att en massageterapeut har mer kunskap inom områden så som sjukdoms- och skadelära, fysiologi samt muskelfunktionsdiagnostik. I praktiken innebär det här att en massageterapeut kan arbeta med vissa uppgifter som inte en massör kan. Ett exempel på det är att man arbetar mer mot specifika skador och besvär, medan en massör ofta arbetar med kunder som söker avslappning eller välbefinnande.

En annan utbildning som många väljer att ta därefter är den till medicinsk massageterapeut. Man arbetar då, likt en massör, med friskvård och hälsa, men skillnaden är att patienterna finns inom vårdsektorn. En massör med sådan utbildning har fått kunskaper kring hur besvär i rörelseapparaten behandlas. Här kan du läsa mer om massageterapeuternas utbildning.

Konkurrens om jobb

Enligt Arbetsförmedlingen råder det hård konkurrens om jobben. Tittar man närmare på deras yrkesprognos ser man dock att det skiljer sig mycket åt mellan olika län i landet. Konkurrensen är som hårdast i bland annat Stockholm, Skåne, Värmland och på Uppland. I resten av landets delar bedöms konkurrensen dock vara liten eller i balans. I till exempel Gävleborgs och Jönköpings län anses konkurrensen vara ”liten”. Klart är att det med god erfarenhet och utbildning i alla fall blir enklare, oavsett var i landet man planerar att jobba.

29 Jan 2018