Genomför en bröstförstoring på en seriös klinik

En välkommen granskning som skett under senare tid gäller riskerna som kommer med estetisk krirurgi och där man via reportage i både tv och i tidningar berört ämnet. Välkommen säger vi här med full respekt för offren och av en annan anledning; det har nämligen under en längre tid varit så att många glömt bort att exempelvis en bröstförstoring de facto är ett riskabelt ingrepp och ingenting som bör tas lättvindigt.

Det vill säga; vi anser att det under senare år har dykt upp en oroväckande attityd kring estetisk kirurgi och där patienter tar för givet att en bröstförstoring, ett rumplyft eller en fettsugning kommer att ske utan någon som helst risk vare sig vid ingreppet i fråga eller gällande de komplikationer som kan komma på köpet. Något som till mångt och mycket handlar om en kombination av dålig förberedelse där man inte läst på om en bröstförstoring innan och där man valt fel klinik.

Det sistnämnda är naturligtvis en nyckel vid estetisk kirurgi och här måste man vara medveten om att det skiljer extremt mycket i kvalitet mellan olika aktörer på marknaden.

Låt inte din ekonomi styra val av klinik i Stockholm

I några av alla de reportage vi ovan nämnde så har det bland annat framkommit att patienter sökt sig till en klinik och väl där fått en bröstförstoring utförd av en kirurg som saknar utbildning. Skrämmande, och lika allvarligt är det faktum att många söker sig till exempelvis Polen för en bröstförstoring och där ekonomiska skäl ligger som grund till detta. Om det kan vi säga följande: ska du genomföra en bröstförstoring så ska inte din plånbok vara en faktor att ta hänsyn till.

Det handlar om ett stort beslut och det handlar om en förändring av din kropp som ska hålla genom hela livet; du vill definitivt inte riskera att implantatet spricker, att brösten börjar göra ont eller där du drabbas av exempelvis rippling – samtliga risker som finns vid en bröstförstoring och som definitivt ökar om du väljer en oseriös klinik och aktivt söker efter det billigast möjliga priset som erbjud för din bröstförstoring.

Nej, det som måste ske här är att man är medveten om- och tar riskerna på allvar samt att man är beredd att betala lite extra för en bröstförstoring eller en fettsugning hos en klinik med gott rykte och en god renommé.

För; sådana finns naturligtvis också och det sorgliga är att dessa tar skada av vad de sämre klinikerna gör för jobb. Risken är stor att även en klinik i Stockholm som utför korrekta jobb klumpas ihop med de oseriösa aktörerna i staden.

31 Oct 2016