Frågor och svar om rumplyft

Den som funderar på att göra ett rumplyft har säkerligen flera funderingar kring hur proceduren faktiskt går till. Vi kan givetvis inte samla all information i en endast en text, men åtminstone kan vi ge svar på några av de vanligaste frågorna. Förhoppningsvis finns det information här som du finner nyttig.

Hur går ett rumplyft till?

I korthet går ett rumplyft till ungefär såhär:

  1. Man börjar med att skulptera området runt omkring rumpan, så som rygg, midja och lår. Det här sker genom fettsugning, och även områden i själva rumpan skulpteras.
  2. Efter formningen tar man det utsugna fettet och förbereder det för transplantation.
  3. Det utvunna fettet injiceras sedan på utvalda platser i och kring rumpan. Gradvis nås de önskade formerna i det här steget.

Kan alla få sina drömformer?

Det är viktigt att känna till att ett rumplyft inte alltid kan ge dig idealrumpan. För att detta ska kunna ske krävs att du redan ligger hyfsat nära vad du anser vara idealet. Hur mycket man kan ändra formerna beror till stor del på hur mycket fett man har att transplantera. För de flesta blir det i alla fall tydliga förbättringar med ett rumplyft, och ett steg mot den önskade riktningen. 

Som ovan nämnt är mängden fett en avgörande faktor kring hur mycket man kan ändra formerna. En annan faktor är hur mycket av det fettet som överlever transplantationen. Det här skiljer sig en hel del mellan olika kliniker, och det gäller att kirurgen är duktig för att en majoritet av fettet ska överleva. Man brukar säga två tredjedelar av fettet överlevas om det förbereds på korrekt vis. Många menar att vattenassisterad fettsugning är den bästa metoden, eftersom det är med den metod som flest fettceller överlever.

Vilka risker finns det?

Rumplyft är ett ingrepp med små risker för allvarliga komplikationer. Man brukar säga att den största risken är att man inte blir nöjd med resultatet. I sådana fall beror det i många fall på att en betydande del av fettet resorberas av kroppen, istället för att fästa. En annan faktor är hur väl man följer instruktionerna som getts av kliniken. Det gäller att man är stabil i sin målvikt och att man inte röker tre månader före eller efter rumplyftet, till exempel.

Det är två moment i ingreppet där riskerna finns – injektioner av fett samt själva fettsugningen. De här två momenten är dock inte särskilt riskabla, och att patienten skulle få några men är alltså osannolikt.

1 Mar 2018